Archief ICT Media

Op deze pagina vind je alle magazines, publicaties en onderzoeken van ICT Media.

Wil je een abonnement afsluiten? Schrijf je in!

2016

BaaS nr 2

Leiderschap is een proces waarbij een individu een groep beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken. Vaak is dit iemand die een hoge positie heeft, maar dit is in een tijdperk waarin consument en ‘eindgebruiker’ steeds vaker de zelf aan de knoppen zitten geen wetmatigheid. Hedendaagse leiders kijken verder dan hun eigenbelang en het kortetermijnbelang van hun organisatie. Die stimuleren het innovatieve vermogen, staan open voor nieuwe samenwerkingsvormen en creatief talent. Juist de aankomende generatie zoekt immers meer naar authenticiteit en zingeving in het werk, wat vraagt om een andere manier van (bij)sturen. De leider van de toekomst staat in verbinding met de grotere context en brengt daarin alle belangen in balans.

 Downloaden

BaaS nr 1

In dit themanummer van Digital & Technology: Moderne technologie en de manier waarop organisaties en consumenten deze omarmen is een belangrijke drijver van de huidige digitalisering. Een open oog voor de technologische mogelijkheden kan bestuurders en toezichthouders helpen bij het anticiperen op de ontwikkelingen. Een moderne en wendbare IT biedt mogelijkheden voor enerzijds een vlekkeloze operatie en legt anderzijds de basis voor nieuwe businessmodellen, geoptimaliseerde processen en interactie met de klant en consument. Verhalen uit eerste hand komen van Paolo Cinelli (IKEA), Janneke Niessen (Improve Digital) en Peter Schwartz Salesforce).

 Downloaden

2015

BaaS nr 1 2015

De verregaande digitale remastering van industrieën, samenlevingen en economieën is niet langer een zaak voor alleen de CIO of IT-afdeling. Het is de verantwoordelijkheid van alle bestuurders en ook de toezichthouder begint zich te roeren. Iedere CxO die de waarde ziet, pakt het deel van de digitale agenda op dat voor hem of haar relevant is. Idealiter in onderlinge wisselwerking. Wil de echte digitale leider opstaan?

 Downloaden

2014

BaaS 00

Het lanceringsnummer van BaaS is volledig in te zien!

Het nieuwe BAAS-platform verenigt de werelden van techniek, economie en maatschappij in een cross- functionele benadering. Het idee van een community staat daarbij voorop: onder gelijken ervaringen en inzichten uitwisselen over de rol en mogelijkheden van organisaties in het digitaliserende speelveld. Een dergelijk overleg is voor de hedendaagse bestuurder van onschatbare waarde. BAAS Magazine speelt een belangrijke rol binnen het platform. Behalve een weergave van hetgeen er zoal binnen de community gebeurt, brengt het volop nieuws, inzichten en achtergronden.


Als BAAS member wordt je vroegtijdig uitgenodigd voor evenementen en krijgt desgewenst inspraak bij de samenstelling van het programma. Andere voordelen zijn extra programma-elementen, toegangskaarten voor collega’s tijdens de vier jaarcongressen en (op verzoek) informele ontmoetingen met leveranciers en consultants.


Meer op BaaS

 Downloaden

2017

CIO nr 2 - Data & Information

De juiste informatie is de sleutel naar hogere prestaties. Tweevoudig winnaar van de CIO of the Year Award, Aloys Kregting (AkzoNobel), zei het enkele jaren geleden al: de waarde van informatie is eigenlijk het enige waar je als CIO echt wakker van zou moeten liggen. Data en informatie zijn, in combinatie met slimme algoritmes en krachtige technologieën, bovendien de basis voor een digitale transformatie. Daar hoort ook leiderschap bij: het management moet laten zien dat het zelf over de vaardigheden beschikt om besluiten op basis van data te nemen. Dat impliceert dat de leidinggevenden data als een belangrijke asset moeten zien, die groei, efficiëntie, wendbaarheid en innovatie aandrijft.

 Downloaden

CIO nr 1 - Digital Vision

In dit themanummer is er volop aandacht voor nieuwe trends en ontwikkelingen in digitale technologie die in grote mate invloed kunnen hebben op de toekomst van organisaties en hun leiders. Een duidelijke visie op deze nieuwe ontwikkelingen biedt voor nieuwe kansen. Open staan voor digitalisering en nieuwe technologische oplossingen vraagt vaak om een organisatieverandering. Wat kunnen benaderingen als agile/scrum hiernaan bijdragen? Wat is de waarde van het Spotify-model en hoe creëer je draagvlak binnen de totale organisatie? In dit nummer veel aandacht voor dergelijke veranderprocessen. De CIO speelt in de hernieuwde wisselwerking met het bestuur, de business, de gebruikers en de toezichthouder een steeds belangrijker rol.

 Downloaden

2016

CIO nr 6 - IT & Communication

De laatste editie van CIO Magazine 2016 zoomt dieper in op het fenomeen van een optimale verbondenheid: intern, met partners, klanten, patiënten, tussen apparaten (IoT), binnen ketens en ecosystemen. Daarbij wordt tevens de nodige aandacht besteedt aan digitale architectuur. Componenten als cloud, netwerk, datacenter, applicaties en datamanagement moeten namelijk wel in samenhang worden geadresseerd.

 Downloaden

CIO nr 5 - CIODAY Special

De dubbeldikke CIODAY Special van CIO Magazine besteedt traditioneel ruime aandacht aan de vijf genomineerden van de CIO of the Year Award. Vijf diepgaande interviews schetsen een beeld van de ultieme kanshebbers en geven een inkijkje in de hedendaagse uitdagingen van de Nederlandse IT-bestuurder. Zoals altijd staat tijdens deze verhalen de relatie met de business en andere bestuurders centraal, en dan met name die met de CEO.

 Downloaden

CIO nr 4 - IT & Sourcing

Het thema sourcing is binnen CIO Magazine terug van nooit weggeweest. Inhakend op het Jaarcongres Strategic Sourcing, dat in juni wordt gehouden, staan we stil bij de meest actuele sourcingstrends van het moment. Uiteraard kiezen we hierbij het perspectief van de CIO: over welke zaken moet hij of zij absoluut de regie kunnen blijven voeren? Wat kun je wel en wat beslist niet uitbesteden? Wat is de rol van adviseurs. In dit nummer lees je het.

 Downloaden

CIO nr 3 - IT & Technology

Deze editie van CIO Magazine staat weer vol met verhalen van echte IT-bestuurders, over de thema’s die er echt toe doen. In dit nummer iets meer aandacht voor de samenhang tussen ‘klassieke’ IT en moderne technologie zoals gadgets, slimme auto’s en intelligente gebouwen. Verder in CIO #3 interviews met Gerard Spans (Arcadis), Ton Kromwijk (Nestlé) en Reinoud Reynders (UZ te Leuven). Plus artikelen van en over leveranciers en adviesbureaus die de CIO daadwerkelijk iets hebben gebracht.

 Downloaden

CIO Magazine nr 2 - IT & Mobility

In dit nummer van CIO Magazine, met het thema IT & Mobility praten we o.a. over:

Een goede samenwerking, communicatie en gegevensuitwisseling – zowel intern als met de buitenwereld – vraagt om de nodige openheid en adaptiviteit. Liefst zo mobiel en flexibel mogelijk. De tweede editie van CIO Magazine 2016 zoomt dieper in op het thema mobility. Wat zijn de trends, met welke toekomstige ontwikkelingen hebben we rekening te houden, hoe manage je een mobiele werkomgeving? Tevens in deze uitgave diepgravende interviews, onder meer met Jurrie van Rooijen (Bol.com), Gerko Baarslag (Fugro) en Martin Rainer (HPE). En natuurlijk volop nieuws en informatie vanuit de community.

 Downloaden

CIO Magazine 1 - IT & Vision

NAAR DIGITAAL LEIDERSCHAP
Er zijn IT-verantwoordelijken die het vanuit de traditionele basis erg goed doen. Maurice van Veghel, CIO van Sligro Food Group, is zo iemand. Zijn aanpak zou een blauwdruk kunnen worden voor onder-nemen in de online wereld. Een masterclass in zes pagina’s.

‘OPLOSSINGEN VAN DE TOEKOMST’
Wie wil meebewegen met de nieuwe tijd zal ontwikkelingen op het terrein van open source breed moeten omarmen. “Je hebt een tech-nologisch ecosysteem nodig om die traditionele, relationele techno-logie uit te breiden”, aldus Teradata-CTO Stephen Brobst.

ARCHITECTUURINFORMATIE VASTGELEGD
Radboud Universiteit Nijmegen koos in het kader van de digitale strategie een nieuwe oplossing voor het vastleggen en beschikbaar stellen van architectuurinformatie. Ger Groothuijsen en Wopke Veenstra waren nauw betrokken bij de selectie en implementatie.

DE OMGEKEERDE WEG
Arnoud Klerkx, in november uitgeroepen tot CIO of the Year, door-loopt een opmerkelijk maar niet onlogisch carrièrepad. “De stap van CIO naar businessman is waarschijnlijk een grotere dan andersom”, aldus de digitale-businessbaas van Sanoma Learning.

 Downloaden

2015

CIO Magazine 4 - IT & Technology

Met onder andere:

DE BESTE DIGITALE AIRLINETransavia lijkt met de nieuwe huisstijl en gebruikersinterface zijn digitale draai echt te hebben gevonden. CIO Michel van Hout vertelt over het waarom, wat en hoe van deze transformatie.

TECHNOLOGIE ALS DIFFERENTIATOR
Consumeren of geconsumeerd worden. VMware CTO Paul Strong zegt het misschien niet met zoveel woorden, maar dat is wel waar het volgens de Britse technologieleider op neerkomt.

‘VOORBEELD VOOR SMART CITIES’
De Amsterdam Arena was bij de opening in 1996 het eerste multi-functionele stadion in Europa. Inmiddels dient het als voorbeeld voor de smart city Amsterdam, aldus innovatiechef Henk van Raan.

DATA CENTRAAL BIJ SELFCONTROL
Op basis van data zoekt PostNL naar mogelijkheden om klanten be-ter te bedienen en nieuwe business te ontwikkelen. Mario Suyker-buyk, Managing Director PostNL Data Services, legt uit.

 Downloaden

CIO Magazine 3 - IT & Finance

In dit nummer van CIO Magazine, met het thema IT & Finance praten we over

Innovatieve wisselwerking
Ict en disruptieve technologieën spelen een cruciale rol bij innovatieve ontwikkelingen binnen de hedendaagse zorgsector. Arthur Govaert, tegenwoordig CIO van het Nijmeegse Radboudumc, vertelt.

Op naar de administration cloud
Traditionele IT-systemen zullen uitsterven. Er is Workday alles aan gelegen om CIO’s in de nieuwe cloudomgeving echt goed te bedienen, aldus de oud-COO Mike Stankey, sinds kort Vice Chairman van het bedrijf.

‘De CFO wordt je beste vriend’
Bert Hooyman, hoofd informatiestrategie en architectuur bij Philips, benadrukte onlangs tijdens een levendig debat de relatie tussen bedrijfsvoering, architectuur en het gebruik en beheer van informatie.

Meer dingen gemeenschappelijk
Binnen DLL kan Rob Welten al zijn eerder opgedane kennis en ervaring nogmaals in de praktijk brengen. Klantgerichtheid is een belangrijke kernwaarde bij de financiële dienstverlener.

 Downloaden

CIO Magazine 2 - IT & Communication

In dit nummer van CIO Magazine, met het thema IT & Communication praten we over

Datagedreven businessmodellen
Marcel Krom, CIO van PostNL, maakt momenteel met succes de slag naar voren. Hij creëerde daartoe eerst de juiste randvoorwaarden: een nieuwe governance en een cloudgebaseerde IT-delivery.

Paradigma-shift binnen IT
Hoe kan de IT-functie de business zonder omwegen voorzien van de juiste operationele informatie? Tweevoudig CIO of the Year Aloys Kregting vertelde tijdens een bijeenkomst over zijn ervaringen.

Grip op de nieuwe architectuur
Een interview met Ginna Raahauge, senior vice president en CIO van Riverbed Technology, over maximale IT-transparantie in een hybride organisatie. “Overzicht is geen utopie.”

Meer dingen gemeenschappelijk
Naast de naam en faam vragen klanten van Grontmij om een centrale borging. Daarvoor is het volgens Head of Group IT Raimond Voermans belangrijk om meer dingen gemeenschappelijk te doen.

 Downloaden

CIO Magazine 1

Zendingswerk in de zorg

Corné Mulders (49) maakte de overstap van de financiële wereld naar de zorg. In zijn ogen zijn er meer overeenkomsten dan verschillen tussen deze sectoren. Zijn doelstelling: de patiënt centraal stellen.

CIO’s in debat

Hoe denkt de Nederlandse CIO over uitbestedingspartners en outsourcing in het algemeen? Tijdens een recent gehouden ronde-tafelbijeenkomst zonder tafel werd er volop kleur bekend.

Nieuwe olie winnen

Data wordt vaak omschreven als de ‘nieuwe olie’ voor innovatie. “De vraag is hoe we die nieuwe olie kunnen winnen en verfijnen”, stelt Charles Race, executive vice-president bij Informatica.

Maatschappelijke functie

Technologie is bij een pensioenfonds en pensioenuitvoerder funda-menteel om te kunnen anticiperen op alle politieke, sociale en econo-mische ontwikkelingen. Hans van der Zwaag, CIO van PGGM, vertelt.

 Downloaden

CIO Magazine 6

CIO of the Year 2014
Louis Luijten, CIO van ASML, is winnaar van de CIO of the Year Award 2014. Hij dankte zijn uitverkiezing aan zijn resultaten, persoonlijke gedrevenheid en zijn cruciale rol in de verdere ontwikkeling van zijn bedrijf.

IT maakt het verschil
De Formule 1-racerij is een industrie met een open oog voor de toepassingen van geavanceerde technologie. Matt Cadieux kan als CIO van het succesvolle Infiniti Red Bull Racing het verschil maken tussen winnen en verliezen.


‘Focus op integratie’
CIO’s zien zichzelf graag als aanjager van de digitale bedrijfsstrategie. Waar ligt de belangrijkste waarde voor de CIO? Wat is de rol voor de topbestuurder als het gaat om de digitale transformatie? Peter Sondergaard van Gartner vertelt.


Bankverzekeraar wordt netwerk
Rudi Peters is van oorsprong bioloog en CIO van de grootste Belgische bankverzekeraar: KBC. Hij transformeerde zijn bedrijf op eenonorthodoxe wijze naar een in meerdere opzichten flexibele netwerkachtige structuur.

 Downloaden

2014

CIO Magazine 5

Zesmaal genomineerd
De tiende CIO of the Year wordt bekendgemaakt tijdens de CIO Day op dinsdag 25 november in Amsterdam. Kanshebbers zijn Hessel Dikkers, Peter den Held, Rogier Jacobs, Louis Luijten, Pieter Schoehuijs en Erik Ubels.

IT verandert de fysieke wereld
Mensen en medewerkers worden mobiel steeds flexibeler. Dat vraagt om aanpassing bij bedrijven en organisaties. Ved Sen is hoofd mobility bij Cognizant Europa en geeft bedrijven advies over hoe ze met deze ontwikkelingen moeten omgaan.

Het belang van valuemanagement
Organisaties krijgen in een veranderende wereld volop kansen om nieuwe technologische oplossingen en mogelijkheden te omarmen. Tegelijk hebben ze door schade en schande geleerd dat IT-investeringen lang niet altijd tot het gewenste resultaat leiden.

Ontwikkelingen in perspectief
Organisaties worden zowel van boven als van onderaf gedwongen tot aanpassing. De CIO is als geen ander in staat om deze digitale transformatie vorm te geven, zo betoogt ervaringsdeskundige Michel Hofman.

 Downloaden

CIO Magazine 4

In dit nummer van CIO Magazine, met het thema IT & Technology praten we over

In dit nummer o.a.:

 • Arjen Dorland (Shell), Transformatie naar technologieconcern
 • Ravi Kumar S. (Infosys), ‘Innovatie binnen de context’
 • Pierre Masai (Toyota Motor Europe), Architectuur als enabler

 Downloaden

CIO Magazine 3

In dit nummer van CIO Magazine, met het thema IT & Finance praten we over

In dit nummer o.a.:

 • Ruud de Haas (Cycleon), Groei faciliteren vanuit IT
 • Karen Padir (Progress), ‘De eindgebruiker bepaalt’
 • René Steenvoorden (Rabobank), Versmelting van bestuursrollen

 Downloaden

CIO Magazine 2

In dit nummer van CIO Magazine, met het thema IT & Communication praten we over oplossingen en uitdagingen als videoconferencing, unified communication, ‘bring your own’ en het remote kunnen draaien van applicaties vragen om een geïntegreerde connectiviteitsstrategie, waarvan ook , het en de netwerkinfrastructuur deel uitmaken.

In dit nummer o.a.:

 • Ton van Rhijn (CZ), Dans van technologie en business
 • Joseph Reger (Fujitsu), Digitale transformatie
 • Pieter Schoehuijs (AkzoNobel), ‘Architectuur is communicatie’

 Downloaden

CIO Magazine 1

Nummer 1 van CIO Magazine is gewijd aan het thema IT en vision. Op basis van het IT Trends en Innovatie Survey van CIO Magazine en Deloitte wordt duidelijk dat cloud, mobile, data en social op dit moment nog steeds de vier grote megatrends zijn. Adoptiepercentages nemen significant toe, zelfs zo dat je op een aantal gebieden al niet eens meer van een trend kunt spreken. De volgende trends dienen zich al weer aan.

Met onder andere:

 • IT Trends en Innovatie Survey Deloitte
 • Aegon-CIO Kees Smaling over een integraal klantbeeld
 • Interview met CEO Timo Huges van NS

 Downloaden

2015

CIO: Voorop in innovatie - 10 jaar CIO Community
 Downloaden

2013

CIO Magazine 6
 Downloaden
CIO Magazine 5
 Downloaden
CIO Magazine 4
 Downloaden
CIO Magazine 3
 Downloaden
CIO Magazine 2
 Downloaden
CIO Magazine 1
 Downloaden

2012

CIO Magazine 6
 Downloaden
CIO Magazine 5
 Downloaden
CIO Magazine 4
 Downloaden
CIO Magazine 3
 Downloaden
CIO Magazine 2
 Downloaden
CIO Magazine 1
 Downloaden

2011

CIO Magazine 6
 Downloaden
CIO Magazine 5
 Downloaden
CIO Magazine 4
 Downloaden
CIO Magazine 3
 Downloaden
CIO Magazine 2
 Downloaden
CIO Magazine 1
 Downloaden

2017

TITM nr 2 - Secure!

Security blijft de gemoederen bezighouden. Daarom besteedt Tijdschrift IT Management (TITM) in nummer 2 uitgebreid aandacht aan dit thema. Er gaan stemmen op dat organisaties tenminste 10% van het totale IT-budget zouden moeten reserveren voor informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging dient zich echter niet alleen te richten op de dreiging van buiten, maar ook op de risico’s van binnen de organisatie. Experts hebben het over het belang van security by design, privacy-by-design en encryptie. Maar hoe vinden organisaties de juiste balans tussen een effectief versus een werkbaar beveiligingsbeleid?

 Downloaden

TITM nr 1 - Cloud & Data

In het eerste nummer van Tijdschrift IT Management (TITM) staat dataopslag in de cloud centraal. Nu de cloud steeds meer de primaire strategie is voor ondernemingen, is het zaak dat medewerkers op een veilige, consistente en snelle manier toegang hebben tot hun data, ongeacht het device waarop ze werken of de locatie waar ze zich bevinden. Vooral voor bedrijven met meerdere vestigingen en veel mobiele werknemers is dit een uitdaging. Tel daarbij op het stijgend aantal hybride cloud-architecturen en de uitdagingen op het gebied van security en compliance, en de complexiteit wordt in één oogopslag duidelijk.

 Downloaden

2016

TITM 5+6 DevOps

In deze editie van Tijdschrift IT Management (TITM) veel aandacht voor DevOps. Dat is nodig, omdat deze relatief nieuwe aanpak zich langzaam ontwikkelt in de slagschaduw van trends als agile en scrum. DevOps is méér dan het bij elkaar zetten van het development- en het operationsteam. Het is een andere modus operandi en vooral: een andere mindset. Het is ontwikkelen vanuit de operationsgedachte, van meet af aan. En een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de releases. Dat het meer is dan theorie blijkt uit de praktijkvoorbeelden.

 Downloaden

TITM 4 - Agile Development

In dit nummer van Tijdschrift IT Management (TITM) veel aandacht voor agilemanagement. Het fenomeen ‘agile’ is volledig verbonden met de digitale wereld, een tijd waarin het gebeurtenissengehalte groot is en veranderingen zich in hoog tempo voltrekken. De traditionele manieren van organiseren en leidinggeven schieten daarbij tekort. Veel IT-organisaties hebben zich bimodal ingericht in een traditionele transactiegerichte omgeving en een agile omgeving. Dat laatste vereist andere managementskills.

 Downloaden

TITM 3 - Lean IT

Tijdschrift IT Management (TITM) focust in dit nummer op lean IT. De gehele lean-methodologie is reeds lang geleden buiten de Japanse autofabrieken getreden en doorgedrongen tot IT-organisaties. Was in het begin de motivatie voor toepassing van lean vooral gericht op het behalen van kostenbesparingen, nu staat efficiency voorop. Lean IT gaat niet alleen over de werkwijze van de medewerkers maar zeker ook over de effectieve inrichting van de IT-afdeling. Wat blijft on premise, wat wordt uitbesteed? Tevens: een extra special rond het actuele thema security.

 Downloaden

TITM nr 2 - Analytics & Big Data

In TITM kan een themanummer over analytics niet ontbreken. In het begin werd dit fenomeen nog met grote argwaan bekeken en soms afgedaan als gelukszoekerij, nu is menig organisatie de weg ingeslagen naar een data-driven digital enterprise en fact-based besluitvorming. En er is meer data beschikbaar dan ooit. Daarnaast kan data specifiek voor analyses worden verzameld van sociale media en via sensoren. Het organiseren van deze veelheid aan nieuwe mogelijkheden is een uitdaging – en een pas de deux van business en IT.

 Downloaden

TITM nr 1 - IT & Innovatie

In het eerste nummer van 2016 besteedt TITM aandacht aan het thema ‘IT en innovatie’. Dat heeft twee kanten: enerzijds innoveert IT zelf door de toepassing van nieuwe technologie, door strategische sourcing en herinrichting met een andere mindset. Anderzijds speelt IT in deze digitale wereld een hoofdrol bij de innovatie van producten en diensten, het mogelijk maken van nieuwe business- en marketingmodellen, en digitalisering van bedrijven en instellingen in het algemeen. Beide zijden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, als kop en munt.

 Downloaden

TITM nr 6

Thema: Information Trends

In dit themanummer van TITM veel aandacht voor de vraagstukken rond de digitalisering van organisaties. Innovatie en kunstmatige intelligentie spelen in dit nummer e ❉ en belangrijke rol.

Thema: Technology

In dit themanummer van TITM zijn het vooral digitalisering, kunstmatige intelligentie en robotisering die de aandacht krijgen. Opvallend is dat een ambachtelijk bedrijf als Emma Safety Footwear volop aan het digitaliseren is – maar zelf geen IT-afdeling heeft.

 Downloaden

TITM nr 5

Thema: Managementskills

In dit themanummer van TITM staan managementskills centraal. Een van de meest voorkomende termen in IT is momenteel ‘transformatie’ ofwel ‘verandering’. Dat is niet vreemd, we leven immers in een tijdsgewricht waarin bijna alles aan het veranderen is. Is veranderen een managementskill? Verandering op zich ontstaat spontaan. Het is wel een vaardigheid van de manager om voorbereid te zijn op verandering, op crises. Hoe dan ook, in dit nummer staan ze centraal: de managementskills.

Thema: Technology

In dit themanummer van TITM zijn het vooral digitalisering, kunstmatige intelligentie en robotisering die de aandacht krijgen. Opvallend is dat een ambachtelijk bedrijf als Emma Safety Footwear volop aan het digitaliseren is – maar zelf geen IT-afdeling heeft.

 Downloaden

2015

TITM 4

Thema: Programma’s en projecten

In dit themanummer van TITM staan programma’s en projecten centraal. Zij spelen een blijvende belangrijke rol in de IT en staan als een bruggenhoofd in de stroomversnelling die het digitale tijdperk met zich meebrengt. We belichten actuele toepassingen en bekijken de praktijk bij ABN AMRO.

Thema: IT-servicemanagement

In dit themanummer van TITM aandacht voor de laatste ontwikkelingen rondom IT-servicemanagement. De laatste ontwikkelingen op het gebied van sourcing nopen tot integratie van verschillende services en vereisen een andere vorm van management. En vanzelfsprekend is er de invloed van ITILv3 op het vakgebied. Het vakgebied maakt een nieuwe stap in zijn ontwikkeling.

 Downloaden

TITM 3 - Security

Security, het thema van dit nummer van TITM, staat prominenter op de agenda van de IT-manager dan ooit. Was informatiebeveiliging voorheen altijd iets ‘wat je nu eenmaal moet doen’ en het terrein van een hoop bangmakerij door leveranciers, nu is het een van de belangrijkste aandachtsgebieden van de IT-afdeling en de CIO-office. Want ‘Everything is connected’ heeft ook zo zijn nadelen.

In dit nummer onder andere:

 • Cyber-espionage as a service
 • Visie en overzicht gevraagd
 • Boardroom spil in de strijd tegen cyberrisico’s
 • Big data en dataprivacy
 • Cover: De fijne kneepjes van programmamanagement

 Downloaden

TITM 3 - Business & IT

In dit themanummer van TITM staat de relatie tussen business en IT centraal. Was er een aantal jaren geleden nog sprake van twee praktisch gescheiden werelden, tegenwoordig zijn de beide terreinen meer en meer overlappend. Businessprojecten kennen een hoog IT-gehalte, businessmanagers worden IT-savvy, en IT’ers lijken zich prima thuis te voelen in multidisciplinaire teams.

Big picture mobility
Autoleasemaatschappij Athlon, ziet haar traditionele markt veranderen. De van oudsher autocentrische dienstverlening moet worden getransformeerd naar een berijdercentrisch, integraal mobiliteitsaanbod. In dat proces speelt IT een belangrijke rol. Alexander Prinssen, VP Athlon Mobility Consultancy, gaf tijdens het congres Connected Enterprise een presentatie over de uitdagingen waar zijn werkgever zich voor geplaatst ziet en sprak vervolgens uitgebreid met TITM.

Organisaties schieten op vier punten tekort
Te veel beloven en te weinig presteren: in de ict lijkt dat al jaren gebruikelijk. Het bedrijfsleven en de overheid zijn enthousiast over het enorme potentieel dat ict biedt, maar in de praktijk zijn de opbrengsten van ictinvesteringen vaak teleurstellend. Zijn we te optimistisch? Of is dat potentieel er wel maar lukt het steeds maar niet het te realiseren? Over hoe organisaties met ict en grote ict-investeringen omgaan, en hoe dit de resultaten beïnvloedt.

Emotie sleutel tot digitale bedrijfsstrategie
Door mensen emotioneel te raken, is het mogelijk ze tot uitzonderlijke prestaties te motiveren. Gamification is daarvoor dé manier, stelt Brian Burke van Gartner in zijn nieuwste boek. Gelijk met het verschijnen van dit boek – maar verder los daarvan – werd door minister Kamp van Economische Zaken het Center for Applied Games geopend, dat ons land een voortrekkersrol kan bezorgen op gamificationgebied.

Een roadmap voor de cloud
De cloud biedt veel voordelen voor bedrijven, maar is geen ‘one size fits all’-oplossing. Past een publieke cloudoplossing het best bij de organisatie, of is die juist meer gebaat bij een private cloud? Hybride, anyone? Door bijkomende uitdagingen als data-integratie, beveiliging, regievoering en automatisering is het voor organisaties lastig om alle consequenties in beeld te krijgen en af te dekken.

“IT in de zorg is zó in beweging, ik zou dat niet willen missen”
“Dit is mijn droombaan, omdat alles wat ik de afgelopen vijftien jaar in de IT heb gedaan hier bij elkaar komt”, zegt Alexander van Cappellen (40), manager bij het Service Centrum van zorginstelling ZuidZorg in Veldhoven. Na zijn aanstelling ging hij aan de slag met de uitvoering van het gloednieuwe inspirerende bedrijfsplan van ZuidZorg. TITM legde hem enkele dilemma’s voor.

 Downloaden

TITM 2 - Analytics & BI

In dit themanummer van TITM veel aandacht voor analytics. Steeds meer organisaties beginnen aan de avontuurlijke weg naar een data-driven ‘digital enterprise’. Agility is een toverwoord: zelfs de term ‘agile analytics’ wordt steeds vaker gehoord. Maar het succesvol inzetten van big data en analytics is geen sinecure en vraagt nauwe samenwerking tussen business en IT.

O.a. in dit nummer:

- Agile analytics is geen reguliere agile

- Op weg naar een data-driven organisatie

- Hoe maak ik analytics en big data tot een succes?

- Cover: Het gaat niet om data- maar om informatie governance

 Downloaden

TITM 1 - IT & Innovatie en Mobility

In dit themanummer van TITM veel aandacht voor innovatie. Een geíntegreerde of holistische benadering lijkt daarbij nu de norm. IT is geen afzonderlijke discipline meer; net zo min is DevOps een aanpak voor ontwikkelaars, of analytics voor dataspecialisten. De digitale organisatie wordt in haar geheel gedreven door IT.

O.a. in dit nummer:

- De kenmerken van een digitale organisatie

- Interview Louis Luijten, CIO bij ASML, over vooruitgang

- Optimaliseren met DevOps

- De avontuurlijke reis van banketbakkerij Maître Paul

 Downloaden

TITM Analytics #6

In dit themanummer van TITM veel aandacht voor het toenemende belang van data - en wat je ermee kan doen. In opdracht van Informatica voerde TITM recent een onderzoek uit om te kunnen bepalen hoe het staat met de volwassenheid van organisaties op dit gebied. Ook trends als text-analytics en big data analytics passeren in dit nummer de reveu.​

In dit nummer onder andere:
- Data als bron van innovatie
- Disharmonische ontwikkeling
- Rol van testers moet andere lading krijgen
- Selfservice-BI
- 7 tips voor innovatie
- Cover: Ton van Rhijn, CZ: ‘Dans van technologie en business’

- Onderzoek: Innovatie met data
- Text-analytics: Meer dan tool voor specialisten

 Downloaden

TITM Analytics #5

zich ontstaat spontaan. Het is wel een vaardigheid van de manager om voorbereid te zijn op verandering, op crises. Hoe ❉dan ook, in dit nummer staan ze centraal: de managementskills. De meest voorkomende term in dit nummer van Tijdschrift IT Management is ‘veranderen’. Dat is niet vreemd, we leven immers in een tijdsgewricht waarin bijna alles aan het veranderen is. Is veranderen een managementskill? Verandering op zich ontstaat spontaan. Het is wel een vaardigheid van de manager om voorbereid te zijn op verandering, op crises.

Hoe dan ook, in dit nummer staan ze centraal: de managementskills:

- De viral approach
- Nieuwe tijden, anders organiseren
- Column: Managementskills
- Zoeken naar balans in spannende tijden
- Cover: Toekomstvast datawarehouse bij VGZ
- Van big data naar big idea
- Datadiscoverytools schieten tekort
- Testen: centraal versus decentraal

 Downloaden

2014

TITM Analytics 4

In dit themanummer van Tijdschrift IT Management veel aandacht voor het softwareontwikkelproject. De kwaliteit van software laat nog steeds te wensen over en ook de aandacht voor de toegevoegde waarde zou nog wat mogen groeien. Even

fundamenteel is de vraag hoe de IT-governance moet worden ingevuld, zodat de continue stroom van veranderingen in goede banen te leiden is. Tijd voor een projectmanagementoffice?

In dit nummer o.a.:

 • Ruud de Haas, Cycleon: businessinnovatie vanuit IT
 • Regie over softwarekwaliteit
 • Veranderbestendige governance

 Downloaden

TITM Analytics 3

In dit themanummer van TITM staat de relatie tussen business en IT centraal. Was er een aantal jaren geleden nog sprake van twee praktisch gescheiden werelden, tegenwoordig zijn de beide terreinen meer en meer overlappend. Businessprojecten kennen een hoog IT-gehalte, businessmanagers worden IT-savvy, en IT’ers lijken zich prima thuis te voelen in multidisciplinaire teams

.In dit nummer o.a.:

 • Alexander Prinssen, VP Athlon over Mobility consultancy
 • Waarom potentieel van ict vaak onbenut blijft
 • Gamification als sleutel tot digitale bedrijfsstrategie

 Downloaden

TITM Analytics 2

In dit themanummer van TITM, gewijd aan BI en analytics, laten we zien hoe Office Depot groot zakelijk voordeel behaalt door productdatamanagement op een (veel) hoger plan te brengen.

In dit nummer o.a.:

 • Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot
 • Realtime analytics
 • Analist George Lawrie: ‘Vrijwel alles wordt hardware’

 Downloaden

2015

TITM 5
 Downloaden
TITM #1 2015
 Downloaden

2014

TITM Analytics 1
 Downloaden

2013

Titm Informatie 6
 Downloaden
Titm Technologie 6
 Downloaden
Titm Informatie 5
 Downloaden
Titm Technologie 5
 Downloaden
Titm Informatie 4
 Downloaden
Titm Technologie 4
 Downloaden
Titm Informatie 3
 Downloaden
Titm Technologie 3
 Downloaden
Titm Informatie 2
 Downloaden
Titm Technologie 2
 Downloaden
Titm Informatie 1
 Downloaden
Titm Technologie 1
 Downloaden
Titm Jaarboek
 Downloaden

2012

Titm Informatie 6
 Downloaden
Titm Technologie 6
 Downloaden
Titm Informatie 5
 Downloaden
Titm Technologie 5
 Downloaden
Titm Informatie 4
 Downloaden
Titm Technologie 4
 Downloaden
Titm Informatie 3
 Downloaden
Titm Technologie 3
 Downloaden
Titm Informatie 2
 Downloaden
Titm Technologie 2
 Downloaden
Titm Informatie 1
 Downloaden
Titm Technologie 1
 Downloaden

2011

Titm nummer 28/29
 Downloaden
Titm nummer 26/27
 Downloaden
Titm nummer 25
 Downloaden
Titm nummer 24
 Downloaden
Titm nummer 22/23
 Downloaden

2009

Titm nummer 12/13
 Downloaden
Titm nummer 10/11
 Downloaden
Titm nummer 9
 Downloaden
Titm nummer 8
 Downloaden
Titm nummer 7
 Downloaden

2008

Titm nummer 6
 Downloaden
Titm nummer 5
 Downloaden
Titm nummer 4
 Downloaden
Titm nummer 2
 Downloaden
Titm nummer 1
 Downloaden

2017

OM 2 - Cloud

Strategic sourcing gaat over het zoeken naar een evenwicht tussen uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, samenwerken met partners, contractbeheer en de regievoering. Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen. Op een strategische manier uitbesteden verbetert de efficiency, bespaart kosten en versnelt productontwikkeling. Organisaties kunnen zich voortaan op hun kernactiviteiten concentreren. Strategic sourcing geeft toegang tot expertise, of tot extra productiecapaciteit waarover men zelf niet beschikt. In dit nummer belicht Outsource Magazine de ervaringen en vorderingen op dit gebied.

 Downloaden

OM 1 - Sourcingstrends

Met het volwassen worden van sourcing komen er steeds meer best practices beschikbaar. De technologische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt sterk verkavelde landschappen bij specialistische providers onder te brengen. Maar dat stelt hoge eisen aan multivendormanagement – en aan de retained organisatie. Klant-leverancierrelaties hebben plaatsgemaakt voor partnerships die opdrachtgevers bij elkaar proberen te brengen in een ecosysteem. Wat zijn er nog meer voor trends op sourcingsgebied?

 Downloaden

2016

OM 2 - Sourcingsstrategie

In de digitale wereld speelt sourcing een belangrijke strategische rol. Sourcing gaat over het brengen van balans in uitbesteden en zelf doen, de mate van uitbesteding, de leveranciersselectie, de manier van samenwerken met partners, contractbeheer en het voeren van adequate regie. Maar ook over standaardisatie, ecosystemen en cultuurveranderingen.

Een zeer brede tak van sport, die met de toenemende snelheid van innovatie en digitalisering alleen maar belangrijker zal worden. Want wie kan alles alleen aan?

 Downloaden

OM nr. 1

Wat is de relatie tussen sourcing en innovatie? Op het vlak van technologie is dat verband voor de hand liggend. Maar het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en businessmodellen, kan dat wel geheel of gedeeltelijk worden uitbesteed? Hoe houdt de opdrachtgever dan greep op de ‘ziel’ van zijn producten? Theorie, praktijk en best practices komen aan de orde. Ook de complexe organisatorische en cultuuraspecten krijgen aandacht.

 Downloaden

OM nr. 4

In dit nummer van Outsource Magazine staan de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar in outsourcingsland centraal. Dit in het kader van het tienjarig bestaan van OM. We kijken niet alleen naar de historie, maar belichten in diverse artikelen vooral de vraag hoe de markt er nu voor staat en hoe deze zich de komende periode zal ontwikkelen.

 Downloaden

2015

OM nr. 3

In dit nummer van Outsource Magazine staan de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar in outsourcingsland centraal. Dit in het kader van het tienjarig bestaan van OM. We kijken niet alleen naar de historie, maar belichten in diverse artikelen vooral de vraag hoe de markt er nu voor staat en hoe deze zich de komende periode zal ontwikkelen.

 Downloaden

OM nr. 2

Dit nummer van Outsource Magazine staat in het teken van de strategische kant van het sourcen. Zoals uit het verslag van het recent gehouden Jaarcongres Strategic Sourcing blijkt, doet de digitale transformatie zich ook hier gelden. Maar ook interne ontwikkelingen spelen een rol, zoals bij Philips.

 Downloaden

Outsource Magazine 1

Cloud computing is de hype voorbij en is bij het overgrote deel van de organisaties een vast onderdeel van het menu geworden. Terwijl het MKB al ‘om’ is, hebben de grote jongens nog wat technische problemen op te lossen, maar ook daar wordt constructief naar adoptie van de cloud gekeken. Wat maakt de cloud nu aantrekkelijk voor bedrijven en instellingen? Kostenreductie? Het vervangen van kapitaalsinvesteringen door operationele kosten? Ja, maar er is meer. De cloud biedt perspectief op procesvernieuwing, innovatie, een kortere time-tomarket…

Het besef dringt door dat cloud computing voordelen met zich mee kan brengen die veel verder gaan dan kostenreductie en –flexibilisering. Sommige businessmanagers onderkennen de mogelijkheden en zien kansen om de effectiviteit van hun business te vergroten. Geen IT-blok aan het been meer, maar digitale transformatie in de hoogste versnelling! Outsource Magazine belicht de ontwikkelingen aan de kant van leveranciers, bekijkt of ook business process outsourcing de stap naar ‘as a service’ kan maken en werpt een verhelderend licht op het fenomeen van de cloud brokers

 Downloaden

Outsource Magazine 4

Dit nummer van Outsource Magazine staat in het teken van een vakgebied dat enorm in beweging is: regie. De grote uitdaging lijkt momenteel het management van multivendorsourcing te zijn. Hoe brengen we leveranciers op één lijn, dan wel smeden we SaaS-diensten tot een samenhangend geheel?

Dit nummer onder ander:

- Businessmodellen van cloudmakelaars
- Traditioneel regie op IT-beheer leidt tot schade
- Opties voor effectieve multivendor-regie
- “Ik wil ‘customer of choice’ worden” - Arno Gerrits (Albert Heijn) wint Tommie Award

 Downloaden

2014

Outsource Magazine 3

Dit nummer van Outsource Magazine staat in het teken van de ontwikkelingen in de sourcingsmarkt. Het ‘as a service’-paradigma begint school te maken. Het voordeel voor de klant ligt in de toename van het aanbod en de mogelijkheden, het nadeel in de onvolwassenheid van de markt – soms lijkt een aanbod alleen op papier te bestaan. Dienstverleners op hun beurt ervaren momenteel wat het begrip ‘disruptie’ eigenlijk betekent.

- De dreiging van insourcing

- New Governance en netwerkarchitectuur

- De ambities van Cegeka

 Downloaden

Outsource Magazine 2

In dit nummer van Outsource Magazine staat ‘strategic sourcing’ centraal. Deze term kan meerdere betekenissen hebben, zoals de strategie van sourcing zelf of het ondersteunen van de ondernemingstrategie. Zoals uit de artikelen in dit themanummer wel blijkt, zijn beide aspecten van de term ‘strategic sourcing’ nauw met elkaar verbonden: de strategie van het sourcen kan niet goed los gezien worden van de strategie van de onderneming.

- Outsourcing Fokker naar KPN

- SSC PostNL deed markt-verkenning

- BVP: geen heilige graal, wel verfrissend

 Downloaden

Outsource Magazine 1

In dit themanummer van Tijdschrift IT Management veel aandacht voor het softwareontwikkelproject. De kwaliteit van software laat nog steeds te wensen over en ook de aandacht voor de toegevoegde waarde zou nog wat mogen groeien. Even fundamenteel is de vraag hoe de IT-governance moet worden ingevuld, zodat de continue stroom van veranderingen in goede banen te leiden is. Tijd voor een projectmanagementoffice?

- Onderzoek Nederlandse cloudmarkt

- De homo faber als bedreigde soort

- Gemeente Werkendam volledig in

 Downloaden

2013

Outsource Magazine 5-6
 Downloaden
Outsource Magazine 4
 Downloaden
Outsource Magazine 3
 Downloaden
Outsource Magazine 2
 Downloaden
Outsource Magazine 1
 Downloaden
Outsource Magazine Jaarboek
 Downloaden

2012

Outsource Magazine 6
 Downloaden
Outsource Magazine 4/5
 Downloaden
Outsource Magazine 3
 Downloaden
Outsource Magazine 2
 Downloaden
Outsource Magazine 1
 Downloaden
Outsource Magazine Jaarboek
 Downloaden

2011

Outsource Magazine 5/6
 Downloaden
Outsource Magazine 4
 Downloaden
Outsource Magazine 3
 Downloaden
Outsource Magazine 2
 Downloaden
Outsource Magazine 1
 Downloaden

2017

BoardroomIT nr 3 - Techonomy & Society

Nummer 3 van Boardroom IT beschrijft de dynamiek van en de vooruitgang en de wisselwerking tussen technologie, economie en maatschappij. De term ‘techonomy’ is een samentrekking van de woorden ‘technologie’ en ‘economie’. Technologie is tegenwoordig ‘embedded’ in machines, apparaten en mensen. Fiction wordt science. Het proces van exponentiële technologische vernieuwing zal ingrijpende gevolgen hebben voor de samenleving, de economie en de arbeidsmarkt. Nu al is de consument niet langer alleen afnemer, maar ook aanjager van technologie. Hoe blijven we de robots de baas en hoe houden we de economie gezond?

 Downloaden

BoardroomIT nr 2 - Secure!

Nummer 2 van Boardroom IT richt zich op cybersecurity. Beroepscriminelen zijn een steeds groter gevaar voor digitale veiligheid in Nederland. Ze organiseren zich steeds beter en maken gebruik van geavanceerde digitale aanvalsmethoden. Naast de overheid zijn bedrijven en burgers hiervan de dupe. Ransomware is inmiddels gemeengoed geworden. Advertentienetwerken zijn nog niet in staat gebleken ‘malvertising’ het hoofd te bieden. Digitale economische spionage door buitenlandse inlichtingendiensten zet de concurrentiepositie van Nederland onder druk. Hoe staat het met de digitale dijkbewaking?

 Downloaden

BoardroomIT nr 1 - Artificial Intelligence & Robotics

Het eerste nummer van Boardroom IT staat in het teken van Artificial Intelligence & Robotics. Routinebanen worden steeds vaker opgeslokt door robots en kunstmatige intelligentie. Robots zijn inmiddels slim genoeg om het fysieke, voorspelbare en saaie werk van mensen over te nemen. Vooral in de maakindustrie zijn de mogelijkheden voor robotisering groot. Maar ook administratieve dienstverleners, zoals boekhouders, accountants en auditors, moeten vrezen voor hun baan. Boardroom IT brengt de bedreigingen én kansen van AI en robotisering in kaart.

 Downloaden

2016

BoardroomIT - Cloud

In deze editie van Boardroom IT zijn de schijnwerpers gericht op ‘de cloud’. Cloud computing is de kinderschoenen definitief ontgroeid en onderdeel in de sourcingmix bij vrijwel elke Nederlandse IT-afdeling. Nu vooral nog waar het gaat om commodity’s, activiteiten die niet-onderscheidend in de markt zijn. Maar steeds meer organisaties begrijpen hoe de cloud kan helpen bij innovatie, als experimenteerlab voor fast-track ontwikkelingen en rapid prototyping. Wat zijn de meest inspirerende voorbeelden van dit moment?

 Downloaden

BoardroomIT - CIODAY

De CIODay 2016 staat in het teken van de veranderkracht vanuit IT. Technologisch is bijna alles mogelijk, maar hoe kan dat worden gekanaliseerd en omgezet in toegepaste innovatiekracht? Hoe houdt de organisatie greep op de veranderingsprocessen zonder in de weg te lopen? Terwijl bestaande organisaties daarmee worstelen, schieten de kleinere en coole organisaties als paddenstoelen uit de grond. Wat maakt ze zo succesvol? Wat kunnen we van ze leren?

Een tweede thema is de samenhang tussen economie, technologie en samenleving. Het credo ‘people, planet, profit’ doet steeds meer opgeld. Hoe kan IT dat ondersteunen? En hoe ziet de agenda van leiderschap er uit?

 Downloaden

BoardroomIT - Leadership, Change & Talent

Boardroom IT nr 7 zet Leadership & talent in de spotlights. In de huidige, digitale wereld, die sneller draait dan ooit, wordt modern leiderschap node gemist. Is er voldoende feeling met de digitale wereld beschikbaar in de boardroom? Wordt de digitale transformatie voor de eigen branche op waarde geschat? Welke stappen worden van het topmanagement verwacht?

Is uw organisatie al ‘digital-ready’?

 Downloaden

BoardroomIT - Digital Vision & Innovation

Boardroom IT gaat dieper in op ‘digital vision’. Want veel bedrijven en instellingen staan voor een transformatie naar een digital enterprise’, of zijn daar al mee doende. Maar ligt daar een echte visie aan ten grondslag waar de organisatie naar toe wil? De valkuil is om uit te blijven gaan van digitalisering van bestaande producten en processen. Nieuwe technologie kan voor elke organisatie nieuwe mogelijkheden en kansen brengen – als die kennis tenminste beschikbaar is. Heeft uw organisatie een ‘digital vision’?

 Downloaden

BoardroomIT - Strategic Sourcing

In deze Boardroom IT staat de sourcingsstrategie centraal. Sourcing is allang geen inkoopfunctie meer, maar een strategisch wapen in de digitale wereld. Steeds meer niet-onderscheidende functies van een bedrijf of instelling worden ‘as-a-service’ van derden ingekocht, vaak met een pay per use model. Ze staan dus niet meer op de balans, Capex wordt Opex. Ook worden externe leveranciers ingezet om snel nieuwe producten te kunnen ontwikkelen en naar de markt te brengen. Is uw organisatie ook al zo wendbaar?

 Downloaden

BoardroomIT - Security & Connectivity

Boardroom IT nr 3 besteedt uitgebreid aandacht aan security en connectivity, twee aspecten die nauw met elkaar verbonden zijn. Beveiliging van de digitale omgeving is absolute noodzaak, en niet alleen omdat de wetgever dat voorschrijft. Datadiefstal – vooral als het gaat om gevoelige bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld op het vlak van intellectuele eigendom – is aan de orde van de dag. Maar ook de privacy van uw klanten, medewerkers en partners weegt zwaar. Datalekken kunnen grote schade toebrengen aan het klantvertrouwen. Hoe is uw organisatie daarop voorbereid?

 Downloaden

BoardroomIT - Data Driven & Connected World

Bekijk BoardroomIT nr 2 nu

 Downloaden

BoardroomIT - Business & Innovation

Boardroom IT nr 1 richt de schijnwerpers op ‘Business & Innovation’. In de digitale wereld met digitale klanten en digitale verkoopkanalen moet de business zichzelf innoveren, heruitvinden. Dat is geen keuze maar een múst, wil de business niet links en rechts worden ingehaald door oude en nieuwe concurrenten. In de nieuwe wereld draait alles om IT. Maar is jouw organisatie daar al klaar voor?

 Downloaden

2015

BoardroomIT TECHONOMY

​IT is tegenwoordig van iedereen en de belangrijkste drijvende kracht achter nieuwe business geworden. De techonomy, een amalgaam van technologie, maatschappij en economie, vraagt om een andere omgang met IT. Dat geldt traditionele IT-beheerders, CIO’s maar ook raden van bestuur en raden van commissarissen. Download

 Downloaden

BoardroomIT CIODAY2015

De impact van digitale technologie op de economie, de samenleving en het dagelijks leven is bijzonder groot. Om die reden is informatietechnologie in organisaties niet langer voorbehouden aan IT-managers maar is het IT-vraagstuk een discussie-onderwerp geworden waar het managementteam als geheel en in samenhang de discussie over zal moeten aangaan. De CIO kent als geen ander de mogelijkheden en beperkingen van technologie en bevindt zich daardoor in een unieke leiderschapspositie.

De veranderkracht vanuit IT valt niet te onderschatten mits technologie-verantwoordelijken op de juiste manier de dialoog aangaan met de business. Paniekerige kreten als ‘vijf voor twaalf’, de ‘CIO-rol heeft zijn beste tijd gehad’ zijn niet op hun plaats. Wel is het zo dat de CIO vanuit de eigen kracht optimaal gepositioneerd is om de regie over veranderingen te pakken, maar dat het initiatief wel bij hem of haar ligt. Omdat het kan en omdat het leuk is. IT-leiders van kleinere, hippe en leuke organisaties laten veelvuldig het goede voorbeeld zien. Wat is hun aanpak en wat kunnen IT verantwoordelijken in gevestigde organisaties van hen leren?

 Downloaden

BoardroomIT Cloud

 Downloaden

BoardroomIT Strategic Sourcing

Uitbesteding van IT- en businessprocessen kan uitkomst bieden bij de transformatie naar een digitale dienstverlening. Dat betekent dat outsourcing een strategische kwestie is, die weloverwogen en vanuit de top gedragen moet worden. Adequaat inspelend op de korte-termijnbehoefte van de business, maar altijd met de langere termijn in het achterhoofd. Een goede werk- en vertrouwensrelatie met de leverancier(s) is daarbij fundamenteel. Een samenhangend ecosysteem van demand, regie en supply vormt de beste basis voor de digitale omwenteling.

Met onder andere:

- Jaarcongres Strategic Sourcing
- Cloudsourcing en nieuwe technologie
- Hoe past outsourcing in toekomstige sourcing
- Uitdagingen bij outsourcing
- Beveiliging datacenter onderbelicht bij sourcing

 Downloaden

Boardroom IT Security & Datacenters

Niet alleen bedrijven hebben de waarde van data ontdekt, ook de georganiseerde misdaad heeft het voorzien op de ‘nieuwe olie’. En bedrijven die actief zijn op het gebied van cybersecurity floreren bij de toenemende cyberdreigingen. Voor een afdoende beveiliging is echter meer nodig dan techniek alleen.

 Downloaden

2014

Boardroom IT Make or Break

Moderne CIO’s zijn niet alleen verantwoordelijk voor technologie. Meer dan ooit beïnvloedt de chief information officer ook de economie van de organisatie. Maar er is nog een derde factor in het spel: de samenleving. CIO Day 2014 staat in het teken van de dynamiek van technologie, economie en maatschappij, die onderling sterk verweven zijn. En dan niet alleen bezien vanuit de top-down-leiderperspectief, maar ook als bottom-uptrend. De consument en de eindgebruiker van IT beïnvloeden bedrijven, zoals bedrijven individuen beïnvloeden.

In deze boardroom o.a:

 • CIO of the Year - wie wordt het?
 • René Steenvoorden: ‘Inzicht goed, timing fout’
 • Zichtbaarheid van IT in de boardroom
 • CIO’s kiezen jonge talent vooral voor kennisborging
 • Innovatie met big data

En meer.

 Downloaden

Boardroom IT cloud computing

​Grootzakelijke markt omarmt cloud

Cloud computing is de hype voorbij en bij het overgrote deel van de organisaties is het een vast onderdeel van het menu geworden. Terwijl het mkb al ‘om’ is, hebben de grote jongens nog wat technische problemen op te lossen, maar ook daar wordt constructief naar adoptie van de cloud gekeken.

 Downloaden

2016

BoardroomIT nr 8 - CIODAY
 Downloaden

2015

BoardroomIT Innovatie & Transformatie: Innoveren omdat het moet
 Downloaden
Boardroom IT Dubbele editie JIM/JCE
 Downloaden

2014

BoardroomIT Jaarcongres Innovatie & Transformatie
 Downloaden
BoardroomIT Strategic Sourcing
 Downloaden
BoardroomIT Connected Enterprise
 Downloaden
Boardroom IT Datacenter & Cloud
 Downloaden
Boardroom IT Informatie Management
 Downloaden

2013

Boardroom IT Tech(€)conomy
 Downloaden
Boardroom IT Innovatie
 Downloaden
Boardroom IT sourcing
 Downloaden
Boardroom IT Information Management
 Downloaden
Boardroom IT Connected Enterprise
 Downloaden

2012

Boardroom IT CIO day
 Downloaden
Boardroom IT sourcing
 Downloaden

2011

Boardroom IT CIO day
 Downloaden

2010

IT Executive nummer 3
 Downloaden
IT Executive nummer 2
 Downloaden
IT Executive nummer 1
 Downloaden

2009

IT Executive nummer 20
 Downloaden
IT Executive nummer 19
 Downloaden
IT Executive nummer 18
 Downloaden
IT Executive nummer 17
 Downloaden
IT Executive nummer 16
 Downloaden
IT Executive nummer 15
 Downloaden
IT Executive nummer 14
 Downloaden
IT Executive nummer 12-13
 Downloaden
IT Executive nummer 11
 Downloaden
IT Executive nummer 10
 Downloaden
IT Executive nummer 9
 Downloaden
IT Executive nummer 8
 Downloaden
IT Executive nummer 7
 Downloaden
IT Executive nummer 6
 Downloaden
IT Executive nummer 5
 Downloaden
IT Executive nummer 4
 Downloaden
IT Executive nummer 3
 Downloaden
IT Executive nummer 2
 Downloaden
IT Executive nummer 1
 Downloaden

2008

IT Executive nummer 25
 Downloaden
IT Executive nummer 24
 Downloaden
IT Executive nummer 23
 Downloaden
IT Executive nummer 22
 Downloaden
Gartner Expo bijlage IT Executive
 Downloaden
IT Executive nummer 21
 Downloaden
IT Executive nummer 20
 Downloaden
IT Executive nummer 19
 Downloaden
Focus op arbeidsmarkt
 Downloaden
IT Executive nummer 18
 Downloaden
IT Executive nummer 17
 Downloaden
IT Executive nummer 15-16
 Downloaden
IT Executive nummer 13-14
 Downloaden
IT Executive nummer 12
 Downloaden
Focus Greening IT
 Downloaden
IT Executive nummer 11
 Downloaden
IT Executive nummer 9
 Downloaden
IT Executive nummer 10
 Downloaden
IT Executive nummer 8
 Downloaden
Focus op overheid
 Downloaden
IT Executive nummer 7
 Downloaden
IT Executive nummer 6
 Downloaden
Focus outsourcing
 Downloaden
IT Executive nummer 5
 Downloaden
IT Executive nummer 4
 Downloaden
IT Executive nummer 3
 Downloaden
IT Executive nummer 2
 Downloaden
IT Executive nummer 1
 Downloaden

2007

IT Executive nummer 16
 Downloaden
IT Executive nummer 15
 Downloaden
IT Executive nummer 14
 Downloaden
Focus Greening IT
 Downloaden
IT Executive nummer 13
 Downloaden
IT Executive nummer 12
 Downloaden
Focus Financieel Management
 Downloaden
IT Executive nummer 11
 Downloaden
IT Executive nummer 10
 Downloaden
IT Executive nummer 9
 Downloaden
IT Executive nummer 8
 Downloaden
IT Executive nummer 7
 Downloaden
IT Executive nummer 6
 Downloaden
IT Executive nummer 5
 Downloaden
IT Executive nummer 4
 Downloaden
IT Executive nummer 3
 Downloaden
IT Executive nummer 2
 Downloaden
IT Executive nummer 1
 Downloaden

2015

CIO: Voorop in innovatie - 10 jaar CIO Community
 Downloaden

2014

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de ‘next big thing’?
 Downloaden

2013

The big datacenter book
 Downloaden
Analytics in Nederland
 Downloaden
Business innovation and IT trends
 Downloaden
BPO in Nederland
 Downloaden

2012

Onderzoek collaboration
 Downloaden
Whitepaper competenties
 Downloaden
Omdat informatie rijkdom is
 Downloaden
Future Bright
 Downloaden

2011

Wordt het de I of de T?
 Downloaden

Magazines

CIO nr 2 - Data & Information


De juiste informatie is de sleutel naar hogere prestaties. Tweevoudig winnaar van de CIO of the Year Award, Aloys Kregting (AkzoNobel), zei het enkele jaren geleden al: de waarde van informatie is eigenlijk het enige waar je als CIO echt wakker van zou moeten liggen. Data en informatie zijn, in combinatie met slimme algoritmes en krachtige technologieën, bovendien de basis voor een digitale transformatie. Daar hoort ook leiderschap bij: het management moet laten zien dat het zelf over de vaardigheden beschikt om besluiten op basis van data te nemen. Dat impliceert dat de leidinggevenden data als een belangrijke asset moeten zien, die groei, efficiëntie, wendbaarheid en innovatie aandrijft.


Naar alle magazines

ADVERTORIAL

State-of-the-Art CEOPalo Alto Networks and ICT Media have published a guide for the C-suite that includes advice and cybersecurity best practices from CEOs, CISOs, lawyers, consultants and government officials.

Get your free copy.

Van onze partners