Disclaimer

Disclaimer

Met het bezoeken van deze website en het gebruiken van de content, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

  •     De content is bedoeld als algemene informatie en daarom vrij toegankelijk voor iedere bezoeker met in inachtneming van de rechten van de uitgever ICT Media;
  •     De uitgever ICT Media behoudt zich het recht voor zonder aankondiging of toestemming van derden, wijzigingen aan te brengen aan deze website;
  •     De uitgever ICT Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onoordeelkundig of onjuist gebruik van deze website of de hierop aangeboden content;
  •     Hoewel alle op deze website getoonde content met de grootste zorg is samengesteld en gegevens periodiek worden ververst, kan geen garantie worden gegeven over de volledigheid, actualiteit en correctheid van de content;
  •     De op deze website vermelde merk- of handelsnamen zijn beschermd bij wet, door deponeren, patenten en/of octrooien. De uitgever ICT Media is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van deze namen;
  •     De uitgever ICT Media is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheid van de gegevens of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, behalve als deze schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid.
  •     De uitgever ICT Media wijst elke aansprakelijkheid af die verband houdt met het gebruik van de op deze website getoonde links naar andere websites. Deze links zijn bedoeld als service aan de bezoeker. De bezoeker is zelf aansprakelijk bij het gebruik van deze links;
  •     Het is niet toegestaan (delen van) deze website te reproduceren, beschikbaar te stellen aan derden, te wijzigen of anderszins te gebruiken op publiekelijk toegankelijke plaatsen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever ICT Media;
  •     Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie

Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze disclaimer, neem dan contact op met ICT Media. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken of een e-mail sturen naar info@ictmedia.nl.

Van onze partners

nieuwsbrief

Elke week nieuws en opinie voor IT-beslissers in je mailbox